Körkompaniets logotyp

23

Tjugotre är en ganska så rejäl siffra. I så många år har Körkompaniet funnits till. Inte illa! Men nu är det slut, till sommaren går föreningen i graven.

Syftet med verksamheten har varit att främja körlivet i Norrköping med omnejd genom att skapa möten mellan körsångare och deras publik. I föreningens regi har det genom åren skett olika vokala genremöten med skilda musikaliska gestaltningar.

Dessvärre har vi märkt att det genom åren har blivit allt svårare att finansiera skilda projekt och betydligt tuffare att finna frivilliga medarbetare. Men vi är säkra på att det snart kommer efterföljare med nya, kreativa idéer.

Körkompaniet har försökt att läsa av den vokala musikens rum och texter och därigenom erbjudit hugade olika scener för både uttryck och intryck.

Föreningen har producerat barnkonserter med både Gullan Bornemark, Mark Levengood och en riktig boaorm. I det stora formatet har vi bjudit både på operan Carmen på Östgötateatern, musikalen ”Jesus Christ Superstar” i Värmekyrkan och Bachs ”Johannespassion” i ett halvsceniskt framförande i en nybyggd De Geerhall.

Under rubriken ”Kör i ett kör” musicerade stans körer tillsammans med både Triple and touch, The Real Group och Roolin Phones. Nyligen samarbetade kompaniet med SON i en uppskattad helkväll under rubriken ”Sing along opera”. Begreppet ”Körmaraton”, denna sköna vokala pyttipanna, har under 15 år blivit till ett naturligt inslag under många kulturnätter.

”Juloratoriet” av Bach har framförts i sin helhet liksom Carl Jenkins känslostarka mässa ”The armed man”. Rytmiskt dramatiskt var det när vi gjorde ”Carmina burana” i ett sceniskt framträdande i Värmekyrkan. Ja, sådär kan man fortsätta ganska länge…

Jag vill tacka alla som medverkat till att Körkompaniets idé om ett rikt vokalt kulturliv blivit så lyckad under åren; alla ni som medverkat i styrelsearbetet och med allt praktiskt knog. Och sist men inte minst: ett stort tack till vår publik som kommit och tagit del av våra produktioner. Det är på så vis sången och musiken hålls levande.

Ett speciellt tack till den nuvarande styrelsen: Heléne Björk, Anna-Karin Hjärtström och Marie-Louise Kristensson. Tack även Peter Kristensson för ett fint arbete som webbmaster.

Michael Bruze
ordf. Körkompaniet

14 021 kronor

Tack, kära publik! Ni har just gjort världen lite bättre genom er gåva till Världens barn på kulturnatten. Fjortontusentjugoen kronor blev det strålande resultatet vid insamlingen i samband med årets upplaga av Körmaraton.

för Körkompaniet
Michael Bruze

15:e gången gillt!

Ett jättestort tack till alla härliga körer som medverkade i årets upplaga av Körmaraton på Renströmmen på kulturnatten. Vilken grej, 17 olika körer på raken i en prunkande vokal rabatt. Körlivet i regionen äger.

Vi i Körkompaniet vill även bocka och tacka alla de frivilliga medarbetare som delat ut programblad och varit vårt trevliga ansikte utåt vid entréerna. Dessutom skötte ni insamlingsbössorna.

Ett speciellt tack riktas även till våra värdar på Renströmmen, personalen i cafeterian, ljudansvarige Mikael Bergvall och till restaurang- och konferenschefen Sören Ajdert.

Det sista tacket går till er som kom och lyssnade och gjorde de olika akterna till en kär möjlighet, tack. Vi tackar också speciellt för de gåvor som hamnade i våra insamlingsbössor och de som förmedlades med hjälp av swish till förmån för Världens barn. Så snart bidragen har räknas samman meddelar vi resultatet på denna sida.

För Körkompaniet
Heléne Björk
Michael Bruze
Anna-Karin Hjärtström
Marie-Louise Kristensson

Körkompaniet
c/o Bruze, Gamla Rådstugugatan 10, 602 24 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2016 Körkompaniet
Producerad av Klingsbergs Förlag