Körkompaniets logotyp

Michael Bruze

Michael Bruze är född i tyska Magdeburg, men har varit Norrköping trogen sedan barnsben med några få avstickare till Västerås och Stockholm. Han är grundare av och ordförande i Körkompaniet.

Efter avslutad gymnasieutbildning tog han musikdirektörsexamen vid Musikhögskolan i Stockholm och har därefter studerat såväl musikvetenskap som musikpedagogik vid Stockholms Universitet. Han har även avlagt kantorsexamen. Sedan 1976 är Michael Bruze anställd som högskoleadjunkt vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. där han framförallt undervisar på programmen för lärare och musik-producenter vid Institutionen för tematisk utbildning och forskning.

Michael har studerat kördirigering för Eric Ericson och Gustaf Sjöqvist. I Norrköping har han varit ledare för ungdomskörerna i Jonsbergs församling och i Söderledskyrkan men även Norrköpings Gosskör. Sedan 1976 är han ledare för Musikaliska Sällskapets Kammarkör, en av landets äldsta körer, grundad 1828. Eftersom trycket på att få sjunga i kör var stort, grundade Michael 1987 Bel Cantokören. Dessa två mycket aktiva körer har var och en sin musikaliska image, men samarbetar även i större produktioner med Norrköpings Symfoniorkester.

Tillsammans med Musikaliska Sällskapets Kammarkör och Bel Cantokören har Michael gjort konsertturnéer till bland annat Danmark, Estland, Finland, Italien, Lettland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och USA. Med Musikaliska Sällskapet har han dessutom hämtat hem förstapris vid en körtävling i Prag 1996 samt tredjepris i Neuchâtel 1989.

Michael var också initiativtagare till och under flera år ledare för SKÖN, en ny universitetskör vid Campus Norrköping. Han har även varit ledamot av Universitetets musiknämnd.

Michael Bruze

Michael är också sedan många år verksam som frilansande musikjournalist vid Norrköpings Tidningar. Dessutom framträder han ofta som pianist och organist tillsammans med olika artister. Han har erhållit kulturstipendier från både Norrköpings kommun och Folkuniversitetet.

Med sina olika verksamhetsområden har Michael blivit en känd musikprofil i Östergötland, framförallt i körsammanhang. Han har flera gånger genomfört stora och för Norrköpingstrakten ganska ovanliga projekt. Nämnas kan framförandet av samtliga sex kantater av Bachs Juloratorium 1994-1995, en uppsättning av Mozarts kammaropera Bastien och Bastienne 1995-1996 och en scenisk version av Bachs Johannespassion i De Geerhallen på Långfredagen 1998. Vid två tillfällen har han även dirigerat halvsceniska uppföranden av Carl Orffs Carmina Burana och han har också medverkat vid iscensättningen av rockoperan Jesus Christ Superstar påsken 2003 i Värmekyrkan i Norrköping.

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2007 Körkompaniet
Producerad av PK Media