Körkompaniets logotyp

Utbildade sångpedagoger

Maria Dillon
070-246 50 75
info@sangspecialisten.eu

Ann-Christin Hallgren
070-321 32 84
info@annchristinhallgren.se

Veronica Knutsson
0760-16 37 74
veronicaknutsson@hotmail.com

Lisa Tilling
0702-26 88 60
lisa.tilling@gmail.com

Ann Törnqvist
011-39 10 01

Bertil Werthén 
0121-221 27

Utbildade körpedagoger

Ann-Christin Hallgren
070-321 32 84
info@annchristinhallgren.se

Lars Tallund
070-726 45 71
lars.tallund@svenskakyrkan.se

Ann Törnqvist
011-39 10 01

Körkompaniet
c/o Bruze, Gamla Rådstugugatan 10, 602 24 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2016 Körkompaniet
Producerad av Klingsbergs Förlag