Körkompaniets logotyp

Styrelsen

ordförande
Michael Bruze

kassör
Heléne Björk

 

sekreterare
Anna-Karin Hjärtström

ledamot
Marie-Louise Kristensson

Körkompaniet
c/o Bruze, Gamla Rådstugugatan 10, 602 24 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2016 Körkompaniet
Producerad av Klingsbergs Förlag