Körkompaniets logotyp

Styrelsen

ordförande
Michael Bruze
011-10 70 16
michael.bruze@korkompaniet.se

kassör
Heléne Björk
011-12 00 93
helene.bjork@korkompaniet.se

 

sekreterare
Anna-Karin Hjärtström
011-16 00 62
anna-karin.hjartstrom@korkompaniet.se

ledamot
Marie-Louise Kristensson
011-495 41 41
e-post

Körkompaniet
c/o Bruze, Gamla Rådstugugatan 10, 602 24 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2016 Körkompaniet
Producerad av Klingsbergs Förlag