Körkompaniets logotyp

Årsberättelse 2000

Körkompaniets styrelse har under år 2000 bestått av Michael Bruze (ordförande), Heléne Björk (kassör) och Ola Hjärtström (sekreterare). Posten som övrig ledamot har varit vakant under verksamhetsåret. Styrelsen har haft ett flertal ordinarie sammanträden.

Föreningen har under året jobbat med olika musikaliska projekt för såväl solister som körer.

Det första projektet tog vid där det förra verksamhetsåret slutade, nämligen i form av kulinarisk opera. Efter förra årets lyckade genomförande av ”Opera al dente” fick Körkompaniet en förfrågan från Louis de Geer att anordna ett framförande i juli på Kusthälsans kund- och personalfest. De medverkande solisterna denna gång var Lena Hellström-Färnlöf, Ingrid Aareskjold och Bo Rosenkull. Inger Persson stod för ackompanjemanget.

Även nästa projekt blev en uppskattad repris. Årets Körmaraton på Kulturnatten i september visade att konceptet från året innan fungerade väl. Under kvällen presenterade Lisa Tilling och Michael Bruze ett varierat utbud från de medverkande körerna. Från klockan 16.00 till 19.30 bjöds det på körsång på bredden och djupet från Chorus Feminae, KFUM-kören, Nikolauskören, Bel Cantokören, LiHtösen, Musikaliska Sällskapets Kammarkör och SKÖN - Studentkören i Norrköping. 

Publiken strömmade till även i år och visade sin uppskattning, såväl över körsången som över själva upplägget med öppet hus.

Direkt efter Körmaraton vidtog planeringen inför nästa projekt - allsångskonsert med Östen me Resten i De Geerhallen lördagen den 28 oktober. Konserten arrangerades i samarbete med Crescendo. Förutom Östen me Resten medverkade Nikolauskören, Halsbandet, Cecilia Vokalis och Kjoltyg. Tillsammans bjöd de upp till en svängig tillställning som bjöd på såväl spex som skön musik. De olika framträdandena varvades av lättsamma och avspända inlägg från konferenciererna Marie-Louise Kristensson och Michael Bruze. Konkurrensen om musikpubliken var stor under denna vecka (bl.a. från Real Group), men de ca 600 personer som letat sig till De Geerhallen verkade trivas.

Året avslutades med planering av nästa års produktioner för såväl körer som solister.

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen under året i flera olika sammanhang levt upp till sin målsättning att

…främja vokalmusiken i regionen.
…anordna musikaliska möten mellan sångare och publik.
…stimulera till vokala genremöten.
…visa på körsången som källa till inspiration och glädje.

Vid pennan

Ola Hjärtström, sekreterare

Nästa år

 Verksamhetsberättelse 2001

Körkompaniets styrelse har under år 2001 bestått av Michael Bruze (ordförande), Heléne Björk (kassör) och Ola Hjärtström (sekreterare). Posten som övrig ledamot har varit vakant under verksamhetsåret. Styrelsen har haft ett flertal ordinarie sammanträden.

Föreningen har under året i huvudsak jobbat med två musikaliska projekt.

Projektet ”Café Opera” byggde på idéerna från Opera al Dente från 1999 och 2000 - kulinarisk opera i ett mindre format. Denna gång lämnades det italienska köket till förmån för den lite enklare café-miljön. Föreställningarna gick av stapeln i café.com:s lokaler i ellipsen vid Spiralen-varuhuset. Över en kopp kaffe och en smörgås fick publiken njuta av ett musikaliskt skådespel i tre akter om kärlek, relationer, sorg, smärta och vänskap. Inte helt obekanta ingredienser i operans värld. De medverkande solisterna var Lena Hellström-Färnlöf, Ingrid Aareskjold, Olof Lilja och Ulf Lundmark. Inger Persson stod för ackompanjemanget. Olof Lilja stod även för regiarbetet. Föreställningarna gjordes den 1, 8 och 9 mars.

Efter Café Opera intensifierades arbetet med det kommande projektet för hösten - Carmina Burana. Målsättningen var att, i samarbete med Östgötateatern och AllmänKultur, sätta upp en halvscenisk version. Här fanns alla förutsättningar för att genomföra detta spännande och annorlunda projekt: Östgötateaterns Göran Sarring som regissör. De medverkande körerna Musikaliska Sällskapets Kammarkör, Bel Cantokören, Akademiska Kören i Linköping samt en barnkör ur årskurs 5 från Hagaskolans musikklasser. Solisterna Lisa Gustafsson, Mikael Bellini och Ulf Lundmark. Musikerna, med Yoriko Asahara och Mats Jansson i spetsen. Anki Eklunds dansare. Därtill Värmekyrkans råa och avskalade miljö.

Efter intensivt arbete under hösten gick premiären av stapeln inför fullsatt hus den 13 oktober. Därefter följde två konserter dagen därpå. Såväl publiken som de medverkande var mycket entusiastiska efter föreställningarna. Under rubriken ”Carmina Burana med entusiasm och hängivenhet” ansåg Norrköpings Tidningars recensent att ”Det är en triumf för Östgötaregionen att ett så krävande projekt som detta kunnat föras i hamn med så stor framgång”. Folkbladet skrev ”Carmina Burana i Värmekyrkan ett lyckokast” och fortsatte: ”Att Michael Bruze som körledare, Göran Sarring som recitatör och regissör, hela Körkompaniet /…/ har kunnat samlas kring Carl Orffs suggestiva musik i det här storslagna framförandet är ren och skär glädje”.

Året avslutades med planering av nästa års produktioner för såväl körer som solister.

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen under året i flera olika sammanhang levt upp till sin målsättning att

…främja vokalmusiken i regionen.
…anordna musikaliska möten mellan sångare och publik.
…stimulera till vokala genremöten.
…visa på körsången som källa till inspiration och glädje.

Vid pennan

Ola Hjärtström, sekreterare

Nästa år

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media