Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse 2002

Körkompaniets styrelse har under år 2002 bestått av Michael Bruze (ordförande), Heléne Björk (kassör), Ola Hjärtström (sekreterare) samt ledamöterna Lotta Karlsson och Marie-Louise Kristensson. Styrelsen har under året haft ett flertal ordinarie sammanträden.

Efter den lyckade, men omfattande produktionen av Carmina Burana under hösten 2001 har föreningen under året valt att jobba med mindre resurskrävande projekt.

Körkompaniets ”Körmaraton” i Hörsalen på Kulturnatten har med åren visat sig vara ett uppskattat koncept, både av publik och sångare. För att ytterligare krydda anrättningen valde vi denna gång att rama in föreställningen med en stor operakör. Under arbetsnamnet ”Projekt Opera” fick hugade körsångare söka till den stora operakören, som till slut bestod av cirka 100 entusiastiska korister. Tillsammans med operasolisterna Lena Hellström-Färnlöf och Olof Lilja och pianisten Inger Dalene skulle maratonkvällen inledas och avslutas med körklassiker såsom ”Fångarnas kör” och ”Smideskören”. I sista stund skapade dessvärre höstinfluensan problem för de båda solisterna, men efter ett intensivt jobb kunde de båda ersättas förtjänstfullt av Ingegerd Nilsson och Patrik Forsman.

Under Kulturnattskvällen i övrigt presenterade Lotta Karlsson och Marie-Louise Kristensson ett varierat utbud från de medverkande körerna. Från klockan 16.45 till 21.45 bjöds det på vacker, kul, känd och okänd körsång från SkitSkönt, Musikaliska Sällskapets Kammarkör, Chorus Feminae, Halsbandet, Bråvikskören, Arbiskören, KFUM-kören, SKÖN, Damkören, VIN-kören, Bel Cantokören och Fenixkören.

Liksom tidigare år var det en jämn ström av publik, som visade sin uppskattning över såväl körsången som själva upplägget med öppet hus.

Senare under hösten sattes arbetet igång ordentligt inför 2003 års stora projekt – Jesus Christ Superstar. Redan under våren hade kommunen gett positiva signaler till att finansiera delar av ett sådant projekt. Hösten blev dock en lång väntan med stor ovisshet och utan några närmare besked från kommunen. För att överhuvudtaget kunna genomföra projektet till påsken 2003 beslutade styrelsen i oktober att ändå påbörja arbetet, och i början av december uppmanades solister och körsångare i en annons att anmäla sitt intresse. En rad anmälningar strömmade in, och lagom till detta verksamhetsårs slut, så kunde det spännande musikaliska arbetet påbörjas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen under året i flera olika sammanhang levt upp till sin målsättning att

…främja vokalmusiken i regionen.
…anordna musikaliska möten mellan sångare och publik.
…stimulera till vokala genremöten.
…visa på körsången som källa till inspiration och glädje.

Ola Hjärtström, sekreterare

Nästa år

Verksamhetsberättelse 2003

Körkompaniets styrelse har under år 2003 bestått av Michael Bruze (ordförande), Heléne Björk (kassör), Ola Hjärtström (sekreterare) samt ledamöterna Marie-Louise Kristensson, Ricky Andreis och Peter Kristensson (Ricky Andreis tvingades sluta under hösten p.g.a. andra uppdrag och ersattes då av Peter Kristensson). Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden samt därutöver ytterligare arbetsmöten.

Verksamhetsåret började där det förra slutade – med ett intensivt arbete för att lyckas genomföra uppsättningen av två föreställningar av Jesus Christ Superstar under påsken. Det mest intensiva arbetet bestod i en mödosam, men ack så nödvändig uppgift – att finna en välsjungande, prisvärd och därtill påskledig Jesus. Efter visst sökande så blev till slut Daniel Sjöberg den lyckade lösningen. Övriga roller innehades av Rikard Carlsohn, Robert Haglund, Patrik Martinsson, Britta Fahlén, Fredrik Andersson, Nima Sadat och Martin Laps. Därutöver medverkade folk från kören i några mindre roller.

Under januari påbörjades det musikaliska arbetet. Den tillfälligt sammansatta Superstarkören inledde sitt repetitionsarbete under ledning av Lisa Tilling och med stöd av Michael Bruze. Parallellt jobbade projektets regissör Göran Sarring och kapellmästare Fredrik Ingå med att instruera solisterna.

Väl framme vid premiärdags i Värmekyrkan den 17 april kunde de medverkande se tillbaka på några intensiva men också roliga och utvecklande månader. Premiären och den följande föreställningen dagen därpå blev mycket lyckade såväl publikmässigt som framförandemässigt. ”Det är alltså så väldigt bra” konstaterade Folkbladets skribent, och fortsatte: ”Ett moget musikalverk, ett äventyr för det musikaliska Norrköping, en uppvisning av vad ideella krafter kan ställa till med, både musikaliskt, skådespelar- och regimässigt. En gåva att njuta av”. Norrköpings Tidningars recensent var något mer återhållsam och konstaterade att en ”blek Jesus sjöng ut i Värmekyrkan” och att det var ”en väl genomförd show med en mänsklig Jesus”. Avslutningsvis uppmärksammades också Körkompaniet, ”som producerat denna väl genomförda show i Värmekyrkan”. Vi själva kunde konstatera av stämningen bland publiken i Värmekyrkan och bland de deltagande att evenemanget var uppskattat.

Ett annat uppskattat evenemang bland publik och sångare brukar vara Körkompaniets ”Körmaraton” i Hörsalen på Kulturnatten. För att hålla traditionen vid liv valde vi att även detta år genomföra en ”mara”. Under kvällen presenterade Marie-Louise Kristensson och Ricky Andreis ett varierat utbud från de medverkande körerna. Från klockan 17 till 21 bjöds det på vacker, kul, känd och okänd körsång från Nikolauskören, Musikklasserna, Halsbandet, Musikaliska Sällskapets Kammarkör, STAL-kören, På Håret, Damkören, Bråvikskören, Fenixkören, Safir-kören, VIN-kören och Bel Cantokören.

Liksom tidigare år var det en jämn ström av publik, som visade sin uppskattning över såväl körsången som själva upplägget med öppet hus. Vi själva tyckte det var särskilt glädjande med Safir-körens framförande av traditionell bosnisk folkmusik.

Verksamhetsåret avslutades med den inledande planeringen av föreningens nästkommande projekt – en barnkonsert i mars 2004 tillsammans med barnvisornas okrönta drottning Gullan Bornemark.

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen under året i högsta grad levt upp till sin målsättning, nämligen att:

…främja vokalmusiken i regionen.
…anordna musikaliska möten mellan sångare och publik.
…stimulera till vokala genremöten.
…visa på körsången som källa till inspiration och glädje.

Ola Hjärtström, sekreterare

Nästa år

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media