Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse 2004

Körkompaniets styrelse har under år 2004 bestått av Michael Bruze (ordförande), Heléne Björk (kassör), Ola Hjärtström (sekreterare) samt ledamöterna Marie-Louise Kristensson och Peter Kristensson. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden samt ytterligare ett antal arbets-möten.

Inför verksamhetsåret 2004 hade föreningen beslutat att arrangera en barnkonsert – något som skänker en stor glädje för alla involverade; barn, vuxna och inte minst oss själva som arrangörer. En rad frågor och uppgifter låg framför oss för att kunna realisera detta. Hur hitta en såväl barnkär som barnkänd personlighet som ville ta på sig rollen att leda denna tillställning? Hur hitta en lokal lämpad för både stora som små?

Vi sneglade åt Bolibompa-gänget. Ett annat givet namn i sammanhanget var Gullan Bornemark. Kontakter togs. Alla verkade intresserade, så för oss blev att fundera på vilken konstellation som skulle passa bäst i sammanhanget. Lotten föll på Gullan och hennes son Dan, som följt i mammas fotspår.

Östgötateatern visade intresse för att låta oss husera i deras lokaler. Cafét sågs ha potential att omvandlas till mys- och visrum, efter ett tillskott av stans samlade utbud av kuddar och allehanda attiraljer.

Musikklassernas 5:or bildade en engagerad barnkör, och kompletterades med roliga upptåg och skönsång från gruppen SkitSkönt. Sammantaget en bra musikalisk och scenisk inramning för alla åldrar.

Två föreställningar gick av stapeln söndagen den 28 mars. Gullan & co anlände på fredagen för några intensiva repetitioner med musikklasserna. God planering och gott humör gjorde att vi kände oss lugna inför söndagen. Därtill hade biljettförsäljningen varit god, möjligen tack vare den, av Regnbågens förskola, så elegant designade konsertaffischen.

Konserterna avlöpte väl. När det hela var över visste vi allt om bönor, gubbar i lådor, Surabaya och borstade tänder. Även barnen bjöd på en del oförglömligheter. Exempelvis den kille, som efter sångfrasen ”kokar du kaffe?” stolt kunde meddela auditoriet att hans mamma och pappa minsann hade egen kaffebryggare.

Nöjda med barnkonserten startade styrelsen diskussionerna om genomförandet av Carmen under 2005. Pengar söktes efter konstens alla regler, och erhölls. Kommunen, genom AllmänKultur, gav uttryck för en stor tillfredsställelse över hur föreningen genomfört tidigare projekt. De första aktiviteterna i projektet kunde påbörjas.

Till Kulturnatten i slutet av september arrangerade föreningen ett sedvanligt Körmaraton i Hörsalen. Med 15 körer och med ”Projekt Musikal” – en särskilt bildad projektkör som tillsammans med Nina Norblad och Pontus Helander bjöd på musikalörhängen – så får nog 2004 års Körmaraton ses som ett av de mer lyckade genom åren. Marie-Louise och Michael ledsagade publiken med timing, finess och allsång. Michael ledde därtill projektkörens två framträdanden med säker hand.

Verksamhetsåret avslutades med ett allt mer intensifierat arbete med Carmen. Musikaliska Sällskapets Kammarkör och Bel Cantokören kontrakterades. I november hölls en audition för ytterligare körsångare för att förstärka mans-stämmorna. Visa av tidigare erfarenheter togs en inledande kontakt med Östgötateatern om ett möjligt samarbete. Teaterledningen uttryckte stor upp-skattning över tidigare samarbeten, och visade genuint intresse för att, tillsammans med oss, få bjuda sin publik på storslagen opera. Några viktiga pusselbitar hade fallit på plats. Ytterligare bitar föll på plats, bl.a. gällande arrangemang, solistroller och dramaturgi. Dock återstod många pusselbitar innan projektet var i hamn, men om detta får den nyfikne läsa i 2005 års verksamhetsberättelse, ty sedan hann detta verksamhetsår nå sitt slut.

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen under året i högsta grad levt upp till sin målsättning, nämligen att:

…främja vokalmusiken i regionen.
…anordna musikaliska möten mellan sångare och publik.
…stimulera till vokala genremöten.
…visa på körsången som källa till inspiration och glädje.

Ola Hjärtström, sekreterare

Nästa år

Verksamhetsberättelse 2005

Körkompaniet inledde verksamhetsåret 2005 med enbart fyra styrelseledamöter efter det att Ola Hjärtström avböjt omval efter många års troget arbete i föreningen. Michael Bruze har varit ordförande, Helene Björk kassör och  Peter Kristensson och Marie-Louise Kristensson har varit ledamöter. Marie-Louise axlade under årets gång sysslan som sekreterare men vi kände att vi behövde en femte styrelsemedlem. Till vår glädje tackade Marita Borgvall-Engstrand ja till vårt erbjudande och gick i slutet av året in i styrelsen som adjungerad fram till kommande årsmöte. Styrelsen har haft X protokollförda möten plus ett stort antal arbetsmöten främst i samband med årets stora produktion, Carmen Light.

Verksamhetsåret 2005 inleddes med ett intensivt arbete med årets stora produktion, Carmen Light, i samarbete med Östgötateatern, Norrköpings Kommun och Studiefrämjandet. Att projektet kallades Carmen Light beror på att operan förkortats något för att liksom få plats på en och samma kväll. In i det sista innan repetitionerna påbörjades bedrevs ett intensivt arbete på många fronter. Lokaler bokades, noter och texter skrevs om, musiker och solister kontrakterades och mycket mycket annat som hör till ett projekt av denna storleksordning. Musikaliska Sällskapets Kammarkör och Bel Cantokören stod tillsammans med förstärkningar för körpartierna och våra solister tog oss med storm när väl repetitionerna började. Som Carmen hörde vi Anna Artursson, Don Josés roll framfördes av Joaquin Muñoz, Bo Rosenkull var Escamillo och Madeleine Barringer iklädde sig rollen som Micaela. Vi är mycket stolta även över våra lokala förmågor som med bravur gick in i sina roller, Sofia Söderqvist, Christine Ankarswärd, Michael Fehlhendler, Klas Johansson och Patrik Ernfridsson. För musiken stod en från hela landet ihopplockad niomammaorkester, Göran Sarring regisserade och vår egen Michael Bruze dirigerade. Dessutom hade vi till publikens glädje med en flamencodanserska vid namn Monica Lejman. För att få veta mer om alla dessa personer rekommenderas ett besök på vår hemsida www.korkompaniet.se – som är en välbesökt sida där inte bara Körkompaniets verksamhet redovisas – utan även är ett forum för stadens körer. Under året har hemsidan haft nästan 6100 besök.

Den 15 och 16 april framfördes två i stort sett helt fullsatta föreställningar på Östgötateaterns stora scen. Beröm gick att läsa på måndagen efter i Norrköpings Tidningar:

  Så bra det blir när alla krafter drar åt samma håll. Kören trängs på två ramper på Östgötateaterns stora scen, orkestern däremellan i fonden, lämnande ett smalt T-format utrymme för solisterna. Inga målade kulisser, Göran Sarring nyttjar kören som scenografi. Med de små medlens fantasi blir torget i ögonblicket till kroggolv, det vintriga bergspasset till Sevillas soliga tjurfäktningsstadion.”  

När vi samlat ihop oss och allt annat efter en härlig och mycket intensiv helg kunde vi summera ett lyckat musikaliskt och sceniskt resultat men tyvärr en ekonomi som precis balanserade på det hållbara. Det är verkligen inte lätt att få stora produktioner på ideell basis att gå runt ekonomiskt, trots välvilliga kommunala bidrag. Körkompaniets styrelse vill rikta ett särskilt tack till Ola Hjärtström och Olof Lilja för allt slit och till våra samarbetspartners, främst Östgötateatern vars personal tog hand om allt och alla på ett fantastiskt vis!

Nästan direkt efteråt påbörjades planeringen för årets Körmaraton på Kulturnatten som gick av stapeln den 24 september i Hörsalen. Denna gång hade vi valt att inte rama in det hela med något speciellt projekt, utan kvällens 14 körer avlöste varandra på scenen. Nytt för i år var dock två allsångspass som leddes av kvällens konferencierer Marie-Louise Kristensson och Michael Bruze. Som vanligt blev hela anrättningen en folkfest som publiken köade för att få platser till, vilket ledde till en fullsmockad Hörsal från 17.00 till 22.00 i detta sjunde maraton. Kompaniet vill även passa på att tacka alla frivilliga medarbetare som fungerat som värdar/ värdinnor denna afton.

Verksamhetsåret 2005 avslutades med planer för framtiden. Då det 2006 är 250 år sedan Mozart föddes har tankarna riktats mot någon form av föreställning till hans ära!

Sammanfattningsvis kan återigen konstateras att föreningen under året i högsta grad levt upp till sin målsättning att:

- främja vokalmusiken i regionen
- anordna musikaliska möten mellan sångare och publik
- stimulera vokala genremöten
- visa på körsången som källa till inspiration och glädje

Marie-Louise Kristensson, sekreterare

Nästa år

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media