Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse 2006

Efter fjolårets storsatsning på den kritiker- och publikrosade föreställningen Carmen Light, har verk-samhetsåret 2006 ägnats åt framtidsplanering kombinerat med två konsertprojekt, ett i lite ny form och ett väl inarbetat, Kabarett Mozart och Körmaraton.

Styrelsen har under året bestått av:

Michael Bruze, ordförande
Helene Björk, kassör
Marie-Louise Kristensson, sekreterare
Peter Kristensson, ledamot och webbmaster

Inledningsvis fanns även Marita Borgvall-Engstrand med som ledamot i Körkompaniets styrelse, men av tidsskäl hoppade hon av uppdraget och hennes plats blev vakant. Styrelsen har haft 8 antal protokollförda mötet och 4232 besök gjordes på vår hemsida www.korkompaniet.se under januari till och med oktober 2006.

Kabarett Mozart var en soppteaterföreställning ut-formad som en musikalisk hyllning till det österrikiska skapargeniet Amadeus. Körkompaniet producerade en klangfull föreställning där traditionella musiknummer samsades med både jazz och digital musik i Mozarts anda. Vi fick även ta del av komponistens tankar och liv genom de många brev han skrivit. Publiken fick därtill sjunga några Mozartalster som allsång.

Medverkade gjorde skådespelerskan Mona Lundgren, sångarna Sofia Söderqvist och Olof Lilja, pianisten Marcus Österlund, komponisten Patrik Tibell samt projektkören Amadei Drängar under ledning av Michael Bruze. Olof Lilja stod även för text-bearbetning, regi och scenografi.

De tvenne soppteaterföreställningarna av Kabarett Mozart genomfördes den 24 september 2006 i Stora teaterns café och vi finner att denna satsning stämmer mycket väl överens med Körkompaniets ursprungliga syfte, att främja vokalmusiken i regionen genom att anordna musikaliska möten mellan körsångare och deras publik, men även mellan olika vokala genrer.

Den åttonde upplagan av Körmaraton i Hörsalen samlade rekordmånga körer och sånggrupper, 14 stycken plus en elektrokör. Som vanligt hölls denna, i år fem och en halv timme långa, föreställning på Kulturnatten i Norrköping, som i år inföll lördagen den 30 september. Årets nya tillskott var den elektokör som Gustaf Thörn, en artist/låtskrivare/producent, stod bakom. Gustaf har under tre års tid utvecklat sina talanger här i Norrköping. Med rötter inom soul, jazz och funk har han figurerat som saxofonist men numera är det sång och soulfylld elektronika som gäller och på Körmaraton presenterar han ett alster från sitt soloprojekt, Venture. Det knastrade, det sprakade och berörde i "I Cannot Stay" som mestadels byggde på elektrifierad sång; alltså en elektrokör!

I övrigt medverkade: Bosniska föreningens blandade kör, Vi-som-inte-kan-sjunga-kursen, Haga musik-klasser, S:t Johannes Vocalensemble, Damkören, Stavsjöventilerna, Musikaliska Sällskapets Kammar-kör, S:t Johannes Vis- och Gospelkör, Fenixkören, Halsbandet, Arbiskören, Kvartiett, Full Of Joy och Körbönorna + Ja-Ja-Män. Dessutom inleddes det hela med en pampig trumsalut.

Efter dessa två projekt ställde vi in riktningen mot 2007, där vi vill göra en riktigt storsatsning igen på att få framföra Johann Sebastian Bachs Juloratorium i sin helhet. De sex kantaterna är tänkta att framföras vid sex olika högtider, men idag framför man dem oftast som konserter i en kombination av tre kantater. Varje kantat tar ca 30 minuter i anspråk. Det är mera sällan som alla kantater framförs i svit. Julen och Trettondagen 1994-95 framförde Bel Cantokören och Musikaliska Sällskapets Kammarkör samtliga kantater vid två konserter i S:t Johannes Kyrka i Norrköping. Nu tycker vi i Körkompaniet att det är dags igen.

Körkompaniet har flera intentioner med framförandet som vi har förlagt till dels jul-, dels tretton-dagshelgen 2007-08. Vi önskar blanda stiltrogenhet och nytänkande. Det stiltrogna tänket innebär att vi avser framföra verket vid två separata konserter, en under adventstiden i december 2007, den andra i början av 2008, ungefär som det var tänkt från början. Vi önskar även att samla en orkester som spelar på tidstrogna instrument, lågstämda, precis som man gjorde på Bachs tid. Alltfler framföranden sker på detta viset idag, man söker sig till rötterna. Utöver detta önskar vi förstärka uttrycket i de stundtals dramatiska texterna och i musiken med mer nutida uttrycksmedel.

Marie-Louise Kristensson, sekreterare

Nästa år

 
Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media