Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen har under året bestått av:

Michael Bruze – ordförande
Helene Björk – kassör
Marie-Louise Kristensson – sekreterare
Peter Kristensson – ledamot och webbansvarig
Per Samuelson – ledamot

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden och utöver det arbetat för föreningen via samordnande mail-kontakt.

Det evenemang som inledde året var den andra hälften av Johann Sebastian Bachs Juloratorium (de tre sista kantaterna) den 13 januari i Immanuelskyrkan. Detta har vi dock redan skrivit in och tillfört till 2007 års verksamhetsberättelse, till vilken vi kan hänvisa för att få veta mer om hela detta projekt.

Utöver detta har föreningens verksamhet under året ägnats dels åt vårt traditionella Körmaraton i Hörsalen på Kulturnatten och dels åt projekterande av framtida arrangemang.

Vad det gäller Körmaraton var det i år rekord av deltagande körer, 19 stycken. Årets upplaga var det nionde i ordningen och blev en mycket lyckad tillställning. I Hörsalen rörde sig under denna kväll cirka 2000 personer, vilket även det är rekord. Vi är både stolta och överväldigade. Patrik Ernfridsson och Marie-Louise Kristensson var konferencierer och produktionsgruppen bestod av Heléne Björk, Michael Bruze, Marie-Louise Kristensson, Peter Kristensson och Per Samuelson.

Nedanstående körer och sånggrupper deltog i Körmaraton, som pågick mellan 16.00 och 22.15 i Hörsalen under Kulturnatten den 27 september 2008.

Musikklasserna, Navestad åk 7-8
Musikklasserna, Haga åk 9
Kvartiett
Stavsjöventilerna
Kulturskolans vuxenkör
Musikaliska Sällskapets Kammarkör
Ja-ja män & Körbönorna
Vocalensemblen
Soon Gospel
Blandade kören, Bosniska föreningen
i Hatten
VIN-kören
Musikgymnasiet
Fenixkören
Bel Cantokören
SKÖN
Vis- och gospelkören
Damkören

Marie-Louise Kristensson, sekreterare

Nästa år

 
Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media