Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen har under året bestått av: Michael Bruze, ordförande, Heléne Björk, kassör, Marie-Louise Kristensson, sekreterare och ledamöterna Anna-Karin Hjärtström och Peter Kristensson. Per Samuelson har dessutom deltagit i allt arbete som rör vårens verksamhet.

Styrelsen har haft fem protokollförda möten plus ett antal arbetsmöten och föreningens ekonomi ser stabil ut (se ekonomisk rapport).

The Armed Man
Verksamhetsåret har dominerats av att föreningen den 11 april 2010 satte upp The Armed Man - en mångkulturell mässa för fred av den walesiske kompositören Karl Jenkins i Hedvigs kyrka. The Armed Man består av texter från den kristna mässan, Bibeln, Koranen, den hinduiska Mahàbharàta och Kipling, Swift och Tennyson. Verket är tillägnat krigets offer i Kosovo och hade premiär på Albert Hall i London i april 2000.

Medverkande gjorde Bel Cantokören, Hedvigskören (instudering Ulf Tellin), imam Zekerijah Cajlakovic, sopranen Linnéa Törnqvist samt musiker ur Norrköpings symfoniorkester och alltihop dirigerades av Körkompaniets ordförande Michael Bruze. För ljud, ljus och bilder stod Nordlander Produktion i Kramfors och vi vill även rikta ett tack till Ulrika Faijermo och Kören Trekvart i Nosaby församling i Kristianstad som lånade ut körnoter och underlag till programblad. Tack också till ett stort antal sponsorer och andra frivilliga och entusiastiska personer som gjorde detta till verklighet – inte minst Norrköpings kommun.

Hedvigs kyrka var så gott som utsåld och publik och recensenter nöjda. "Kan rekommenderas" skrev Norrköpings Tidningars recensent efter konserten. Redan direkt efter föreställningen väcktes tankar på att få göra det hela ännu en gång, och konkreta planer väntas under 2011.

Hösten 2010
Hösten 2010 blev lite ovanlig, eftersom vi inte arrangerade något Körmaraton under Kulturnatten. Anledningen till detta var att föreningens styrelsemedlemmar denna dag var engagerade i att framföra Carmina Burana tillsammans med SON i De Geerhallen. Men den 24 september 2011 är Hörsalen återigen bokad för detta populära evenemang, där alla som vill av stadens körer och vokalensembler medverkar och turas om att framträda på scenen. Körkompaniet försökte senare under hösten att upprepa succén från våren 2009, med ett Vis- och Romansmaraton i Stadsbibliotekets marmorhall, som var bokad för konsert den 20/11. Tyvärr var intresset att medverka inte tillräckligt stort, utan planerna fick skjutas på framtiden. För Körkompaniet:

Marie-Louise Kristensson/sekreterare

Nästa år

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen har under året bestått av: Michael Bruze, ordförande, Heléne Björk, kassör, Anna-Karin Hjärtström, sekreterare och ledamöterna Mats Engberg och Peter Kristensson. Fram till och med årsmötet i mars 2011 satt Marie-Louise Kristensson som sekreterare och avgick därefter ur styrelsen.

Styrelsen har haft fem protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten. Föreningen visar under 2011 en liten förlust, detta på grund av uppsättningen av The Armed Man, som detta år genomfördes utan kommunala bidrag.

Körmaraton
Under årets kulturnatt, den 24 september, arrangerade Körkompaniet återigen Körmaraton i Hörsalen. Ett högt uppskattat evenemang där alla stadens körer och vokalensembler har möjlighet att medverka med korta uppträdanden med start på eftermiddagen och slut långt in på kvällen. I år besöktes evenemanget av över tusen besökare, dock något färre än tidigare år.

Konferencierer var Michael Bruze och Marie-Louise Kristensson och deltagande körer och ensembler var hela 18 stycken, där en grupp från Lettland var det mest långväga inslaget.

Den 29 september 2012 planernas att göra Körmaraton igen, då i en annan lokal eftersom Hörsalen står under renovering.

The Armed Man
Verksamhetsåret har, förutom Körmaraton, dominerats av att föreningen den 23 oktober 2011 satte upp The Armed Man – en musikalisk fredsmässa av den walesiske kompositören Karl Jenkins i en välfylld Hedvigs kyrka. The Armed Man består av texter från den kristna mässan, Bibeln, Koranen, den hinduiska Mahàbharàta samt av Kipling, Swift och Tennyson. Verket är tillägnat krigets offer i Kosovo och hade premiär i Albert Hall i London i april 2000.

Medverkade gjorde Bel Cantokören, Hedvigskören, imam Zekerijah Cajlakovic, sopranen Linnéa Törnqvist samt flertalet musiker, bland annat ur Norrköpings symfoniorkester. Dirigent var Michael Bruze. För ljud, ljus och bildspel stod Nordlander Produktion i Kramfors. Ett stort antal sponsorer och andra frivilliga och entusiastiska personer gjorde det möjligt att för andra gången i Körkompaniets historia sätta upp verket.

Föreningen upplevde ett stort engagemang och mycket uppskattning såväl från publik som från medverkande. Med denna uppskattning i färskt minne kan jag konstatera att föreningen även detta år väl levt upp till sin målsättning att främja vokalmusiken i regionen, och att anordna musikaliska möten mellan körsångare och deras publik.

Anna-Karin Hjärtström/sekreterare

Nästa år  

Verksamhetsberättelse 2011

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2016 Körkompaniet
Producerad av Klingsbergs Förlag