Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen har under året bestått av: Michael Bruze, ordförande, Heléne Björk, kassör, Anna-Karin Hjärtström, sekreterare och ledamöterna Mats Engberg och Jonna Huddén.

Styrelsen har haft fem protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten. Föreningen visar under 2012 en knapp förlust (se ekonomisk rapport).

2012 har varit något av ett mellanår för föreningen, då det enda arrangemang som genomförts var Körmaraton under kulturnatten. Dock har föreningen ansökt om, och erhållit, ett produktionsbidrag från kommunen och planering inför detta har genomsyrat årets möten. Under våren 2013 kommer detta arbete ta sig i uttryck i en körkonsert under arbetsnamnet ”världens vackraste körmusik”.

Körmaraton
Under årets kulturnatt den 29 september arrangerade Körkompaniet enligt tradition Körmaraton. Denna gång gick arrangemanget av stapeln på Skandiateatern, då den lokal som brukligt används, Hörsalen, stod under reparation. Skandiateaterns lokaler visade sig vara mycket ändamålsenlig för detta evenemang, och vi fann att logistiken, i form av noggranna scheman minut för minut, fungerade mycket väl. Också det centrala läget i stan var ypperligt.

Konferencierer var Michael Bruze och Lina Skandevall och deltagande körer och ensembler var över 20 stycken. Evenemanget lockade närmare 1 300 besökare.

Såväl de medverkande körerna, som publiken fann årets upplaga mycket lyckad. Detta arrangemang är ett bra bevis på att Körkompaniet lever upp till sin målsättning att främja vokalmusiken i regionen, och att anordna musikaliska möten mellan körsångare och deras publik.

Anna-Karin Hjärtström/sekreterare

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av
• Michael Bruze, Ordförande
• Heléne Björk, Kassör
• Anna-Karin Hjärtström, Sekreterare

Styrelsen har haft tre protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten.

Föreningen visar under 2013 ett litet överskott (se ekonomisk rapport).

Viktiga händelser under året
Under 2013 har två kulturarrangemang genomförts, det årliga Körmaratonet under Kulturnatten samt en vårkonsert i maj.

Vårkonsert
Den 26 maj arrangerades en vårkonsert som gavs namnet ”Världens vackraste körmusik” i S:t Olai kyrka. Medverkade gjorde Bel Cantokören, Hedvigskören, sopranen Susanna Stern, trumpetaren Brynjar Kolbergsrud, recitatören Karl-Magnus Ekström, samt körledarna Michael Bruze och Ulf Tellin. Drygt 400 personer kom denna kväll och mycket positiv återkoppling nådde oss efteråt, bland annat i form av uttryck som ”vacker körupplevelse”, ”genomtänkt program” och ”värmande musik”.

Körmaraton
Under årets kulturnatt den 28 september arrangerade Körkompaniet för trettonde gången Körmaraton. Denna gång gick arrangemanget av stapeln i Renströmmens lokaler på Drottninggatan, då de båda lokaler vi tidigare använt oss av för detta ändamål nu stängts. Renströmmens lokaler bjöd på fördelar såsom rymliga lokaler, vilket medförde en logistik som flöt på väl, hjälpsam personal, samt möjlighet för såväl medverkande som publik att fika i Renströmmens café. Lokalernas läge kunde dock upplevas som en nackdel då många aktiviteter under kulturnatten tar plats på mer centrala platser i stadskärnan. Konferencierer var Michael Bruze och Olof Lilja och deltagande körer och ensembler var närmare tjugotalet. Evenemanget lockade närmare 900 besökare.

När Körkompaniet summerade årets upplaga kunde vi konstatera att både publik och medverkande körer fann denna mycket lyckad.

Årets båda arrangemang har väl främjat vokalmusiken i regionen, detta år särskilt med betoning på körsång, vilket är föreningens syfte.

Anna-Karin Hjärtström/sekreterare  

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media