Körkompaniets logotyp

Året var 1996

Körkompaniet har haft två projekt under många formella och ännu fler informella sammanträden och arbetat flitigt i både praktiska och administrativa frågor. Till sist har ändå den gamla sanningen gällt: sången ädla känslor föder.

Allsångskonserten i de Geerhallen tillsammans med käcka sånggruppen Triple & Touch gick av stapeln lördagen den 20 april. Ett utsålt Louis de Geer skvallrade om publikrekord i klass med den historiska allsångskonserten tillsammans med The Real Group. Aldrig heller har väl de Geerscenen varit belamrad med så många sångstrupar; över 200 glada sångare syntes med medlemmar ur Bel Cantokören, Hallinkören, Halsbandet, Musikaliska Sällskapets Kammarkör, Nikolauskören och Styrstad sångare.
I några av musikallåtarna medverkade dansare från Rune Lagers Dansinstitut. Gäster var även Arbisensemblen som tillsammans med Fredrik Ingå gav smakprov på några låtar ur Webbermusikalen Josef. Den obligatoriska trumsaluten utgjorde en glad start på konserten. Eftersom Marie-Louise Andersson insjuknat, fick Michael Bruze istället allsångsleda tillsammans med blixtimporterade Lotta Karlsson. Det säkra husbandet bestod av Henrik Bergion, Anders Johnson och Karl-Oskar Månsson.

Allsångskonserten blev en klar seger avseende myspotential, körklang, stämning i salongen och det ekonomiska överskottet. Detta var en av de få gånger som ett allsångsprojekt gått på plus. Vinsten delades mellan de medverkande körerna och arrangörerna. En av de teoretiska erfarenheterna som Kompaniet tillskansade sig efter detta evenemang, var vikten av en solid samarbetspartner vad det gäller sångrättigheter.

I början av sommaren, perioden 16-27 juni, var det åter dags att bjuda på Mozartopera i Himmelstalunds Brunnssalong. Totalt tio föreställningar. Även detta år var det ett samarrangemang med Östgötateatern. Komponisten Amadeus Mozarts Bastien och Bastienne gavs nu för andra året i rad med sångarna Lisa Gustafsson, Olof Lilja och John Sax. Regissören Olle Johansson hade putsat till anrättningen en smula, Agneta Skarp hade rättat till kostymernas sömmar en gnutta och vid pianot medverkade Michael Bruze helhjärtat. För ljuset ansvarade Gustaf Rosander, med god assistans vid reglagen av Per Samuelsson och Patrik Ernfridsson. Biljettkrängandet, cider- försäljningen och tillverkningen av falska Mozartkulor sköttes flinkt av Marie-Louise Andersson, Heléne Björk, Petra Wetterström och Christine Pettersson. Även Peter Kristensson och Per Enstedt var behjälpliga med allehanda tjänster. Visst blev det en lyckad anrättning även denna gång även om publik- tillströmningen var lite klen i inledningsskedet. I en recension kunde man läsa om den "trivsamma lilla enaktaren, fylld av humor och skönsång".

Totalt sett kan man säga att Körkompaniet detta nådens år förvaltat sitt pund väl. Stadgarna ger ju vid handen att föreningens uppgift är att främja sången i regionen. Att denna vokala vällust föder ädla känslor har ju redan nämnts. Bevisar inte alla dessa sångaraktiviteter att det finns en mäktig sångarpotential i Norrköping? Människan gillar att lufta sina lungor och sjunga tillsammans. Och det vare sig det gäller solosång, skön stämsång eller glad allsång. Och det är ju precis så som det ska vara. Skönt att Körkompaniet finns

Nästa år

Året var 1997

Årgång 97 av Körkompaniet har varit de tidigare tämligen lika. Full aktivitet på flera fronter. Kanske har Kompaniet i högre grad visat på sin musikaliska bredd jämfört med tidigare. Dels har man arrangerat en traditionell De Geerhallenkonsert, dels en barn- konsert och dels igångsatt ett större körprojekt.

Styrelsen har under året bestått av Michael Bruze (ordförande), Heléne Björk (kassör), Marie-Louise Andersson (sekreterare). Adjungerade styrelse- medlemmar har Petra Wetterström och Roger Lindberg (Passionsprojektet) varit. Ann Sandell och Ola Hjärtström har fungerat som revisorer. Antalet sammanträden går ej att räkna, eftersom information och kommunikation delgives i både mera formella och informella sammanhang.

"Borta bra men hem igen - en musikalisk resa med Ainbusk Singers och Körkompaniet" var rubriken på årets första storkonsert i De Geerhallen den 27 april. Jättekören bestående av Cecilia Vokalis, Hallinkören, Halsbandet, Memkören, Nikolauskören, Kontorist- föreningens manskör, Norrköpings Polissångkör och Stavsjöventilerna strålade här samman med den sjungande tjejkvartetten från Gotland. Körernas dirigenter medverkade som ledare. Höjdaren blev, mot all förmodan, den svårsjungna Till Havs för damkör och Ainbuskare! Marie-Louise Andersson och Michael Bruze fungerade som konferencierer. Konserten var mycket välsåld, något som vi numera vant oss vid, och visst var det traditionella inslaget med allsång populärt. God organisation och fin publicitet kännetecknade arrangemanget.

I slutet av september, lördagen den 27:e, var det dags för nästa konsert, en barnkonsert - den andra i Kompaniets historia - "Klang i bygget". I samarbete med Arbetets museum och Crescendo lockade vi barnfamiljerna till Strykjärnet med hjälp av Gullan Bornemark och Dan Bornemark, två syntar, ett gäng barn från kommunala musikskolan, Tonkvitter, samt damerna i Kjoltyg och herrarna i Norrköpings Polissångkör. Kristina Burin var den entusiastiske körledaren. Henric de Koster hade studerat in musiken med gubbarna. Två konserter blev det, båda välfyllda med förväntansfulla barn, deras föräldrar och för all del... även deras. Det blev många låtar ur sångboken Fruktsallad, men även en hel del klingande ur den Bornemarkska stamrepertoaren. En mycket lyckad barnkonsert! Dan och Gullan verkade båda mycket nöjda och har deklarerat att de gärna vill komma tillbaka.

Hösten 97 sjösatte Körkompaniet ett Passionsprojekt, framförandet av Johann Sebastian Bachs Johannes- passion. Efter annonsering och audition för hugade körsångare, började repetitionerna av de Bachska melismerna. En återkommande tonbildare har Berit Norberg varit. Lisa Tilling har varit behjälplig med stämrepetitioner. Detta är nog Körkompaniets största satsning hittills. Den eviga frågan är alltid: ska de av kommunen tilldelade medlen räcka till för att genomföra denna bibliska härlighet? Passionsprojektet har inneburit många planeringssammankomster under hösten där frågor kring konsertlokal, PR, ekonomi, layout och musikalisk kvalité stått på tapeten.

Summan av detta år i Körkompaniets historia blir till reflexioner över att Kompaniet behövs, att Norrköpings inte har någon annan sammanhållande koristisk förening, att visa på att sång och att körsång är en folkrörelse som sätter de musiska generna i svall genom sin tonala makt. Vad kan hindra oss att fortsätta vår framgångsrika verksamhet? Till sist ett stort tack till alla de arbetsmyror som jagat kosing, som stretat och burit gradiner och som har haft Körkompaniets målsättning för sina ögon: att sprida glädje med sångens och musikens hjälp.

Nästa år

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media