Körkompaniets logotyp

Verksamhetsberättelse för 1998

1998 med Körkompaniet domineras av tvenne stora projekt. Dels ett halvsceniskt framförande av Johann Sebastian Bachs Johannespassion i De Geerhallen, dels deltagande i Sanna Drömmar, ett jättelikt allkonstverk som sjösattes i och invid the River of Motala ström i augusti.

Våren var för alla dem som blivit uttagna till Norrköpings Bachkör - så kallades den kör som i Kompaniets regi skulle framföra Johannes- passionen - en intensiv upptrappning mot påsk och långfredag. Nu skulle stämmorna finslipas och melodislingorna läras utantill, nu skulle scenerierna övas och alla pusselbitarna sättas samman till en betydelsebärande enhet. Ska vi hinna? Regissören Olle Johansson öste lovord över körens förmåga att ta instruktioner och att efterfölja dem. Koreografen Ann-Christin Eklund arbetade på sin kant med dansarna som skulle fördjupa textinnehållet i några av satserna. Michael repeterade med orkestern, medlemmar ur SON och solister samt agerade repetitör. Sista veckan var det repetitioner mest varje dag i Hörsalen och De Geer. Bakom kulisserna pågick arbetet för fullt med PR-aktiviteter, programblad, texter, sponsorer, kostymer och allt det andra praktiska. Ruht wohl kändes väldans långt borta just nu.

Så var det då dags. Skulle det komma någon publik en långfredag? Jovisst skedde så. Bortåt 900 personer hittade vägen till konserthuset och man måste säga att hela arrangemanget blev synnerligen lyckat. "Förtätad gestaltning" var rubriken på NT:s recension, som även framhåller att framförandet var helgjutet, blev till en stark upplevelse och att "det personliga engagemanget kom starkt till uttryck i körens sceniska agerande". Recensenten lovordar även solisterna, speciellt evangelisten Fredrik Strid som "var i alla avseenden idealisk i sin roll". Även counter- tenoren Mikael Bellini får ett speciellt omnämnande. De övriga solisterna var Thomas Lander, Susanne Rydén, Olof Lilja och Arne Lundmark. Detta Bachframförande gav mersmak och det var många, både producenter och konsumenter, som uttryckte tillfredsställelse med projektet. Skulle detta kunna upprepas?

Körkompaniet stod även som vokal samordnare av körmedverkan i Tuomo Haapalas och Ann-Chatrine Fröjdös jätteinstallation och kulturella manifestation "Sanna Drömmar" som bokstavligt sjösattes i Strömmen den 5 september 21.30. Då hade alla körerna redan hunnit repetera flera gånger tillsammans, dels i Hörsalen, dels på plats i Korsgatans sluttning och i jättefönstrena i Drags gamla fabriker. "Klokskapens vals" följd av en lovsång till staden "Hinc est Norrkopiae laudes quod cano..." samt "Elden den brännande elden" blev jättekörens bidrag till evenemanget. Ann-Christin Eklund ansvarade för koreografin dels för de i kören som sjungande skulle cykla ner till Moatorget, dels för de övriga som i rask takt skulle marschera fram till Moastatyn och vokalt och koreografiskt betvinga den gamla gumman till en flygfärd upp i skyn.

Det lyckades! Även damkören som sjöng från Drags hade sina instruktioner, de skulle rusa fram till fönstren och riva ner det färgade papperet samt luta sig ut och förtvivlat sjunga om elden som satte Norrköping i brand en gång. Annorlunda. Dessa körinslag och alla övriga aktiviteter på, i och vid vattnet kan beskådas på en framtagen video och i det tv-program som spelades in i samband med det enda fram- förandet. Tusentals personer åsåg det hela live. De medverkande körerna var Arbiskören,
Bel Cantokören, Hallinkören, Musikaliska Sällskapets Kammarkör, Nikolauskören, Norrköpings Musikklasser och Stavsjöventilerna. Det lär dröja innan vi får tänja vår vokala kreativitet på liknande vis.

Nästa år

Årsberättelse 1999

Under 1999 har Körkompaniets styrelse bestått av Michael Bruze, ordförande, Heléne Björk, kassör, Ola Hjärtström, sekreterare samt Lotta Karlsson, övrig ledamot. Under året har styrelsen haft ett flertal ordinarie sammanträden. 

De vokala projekten har varit två, dels ett "Körmaraton" , dels ett operaprojekt "Al dente".

I samband med kulturnatten den sista lördagen i september bjöd Körkompaniet till körfest i Hörsalen. Körmaraton fick bli namnet på anrättningen som var upplagd som ett pärlband av medverkande lokala körer. Trettio minuter var blev tilldelningen. Från kl.16.00 till 21.30 klingade körsången från tiljorna inför ett nästan oavbrutet fullsatt Hörsalen. Det var Fenixkören, Hallinkören, Sädesslaget, STAL-kören, Stavsjöventilerna, Musikaliska Sällskapets Kammarkör, Bel Cantokören, Styrstad sångare, SKÖN och tillsammans med Norrköpings Polissångkör som medverkade. Lotta Karlsson var konferencier och varvade de olika framträdande med avspänt mellansnack.

Repertoaren och framtoningen var varierad och de olika körerna fick tillfälle att visa upp sig. I program- bladet presenterades varje kör lite mer ingående. Eftersom upplägget fungerade som ett "öppet hus" kom och gick publiken hela tiden, men totalintrycket var att många av åhörarna stannade länge och att detta Körmaraton blev en succé värdig att upprepa.

Årets andra projekt var producerandet av "Opera al dente" i De Geerhallens foajé. Denna spaghettiopera var ett samarbete med Louis de Geer och bestod av både mat och musik i kombination. Syftet med föreställningen var att locka en ny publik till opera- genren samt att utnyttja Bistron i De Geerhallen till konsert. Fyra föreställningar blev det; den 16/10, 23/10, 5/11 och den 7/11. Den medverkande solistkvartetten var Lena Hellström-Färnlöf, Ingrid Aareskjold, Olof Lilja samt Bo Rosenkull. Vid pianot satt Inger Persson och Robin Karlsson fungerade som regissör.

I programbladet kåserade traktören Peter Ölander kring kärleksfulla kombinationer av mat och musik och Olof Lilja presenterade programinnehållet med snits. Opera al dente hade en halvscenisk framtoning, där de olika ariorna, duetterna och kvartetterna bands samman av en röd tråd; förhållandet mellan kock, servis och kökschef i en restaurang. Scenografin utgjordes av jättebord som föreställde ett restaurangkök - efter festen.

I recensionen stod det att läsa om "förstklassiga sångare med scenvana och en stor portion humor" och att "skratt och allvar blandas i en föreställning av mycket hög klass".

En annan nyhet för 1999 var att Körkompaniets hemsida sjösattes. Peter Kristensson skapade den och är webbansvarig. Under året har styrelsen även bearbetat stadgarna och arbetat för nya produktioner år 2000.

Nästa år

 

Körkompaniet
Buntmakargatan 11, 602 23 Norrköping
telefon: 011-10 70 16
e-post: info@korkompaniet.se
© 1999-2008 Körkompaniet
Producerad av PK Media